Vicevi

41.

Razgovaraju dva ŠVERCERA na pijaci. Jedan kaže drugom:
- Jesi li čuo da je umro Versacce?
A drugi će: - Koji, je l' original?

42.

Stoje životinje u redu ujutro pred pekarom.
Dolazi zeko i gura se: - PUSTITE ME DA PROĐEM.
A medu ga udari i kaže: - STANI ZEKO U RED.
Ustaje zec otrese prašinu i opet se gura: - MA PUSTITE ME DA PROĐEM.
Međutim medo ga opet odalami. Zec uporan po treći put ustaje i kaže:
- BJEŽITE DA PROĐEM.
Medo već iznerviran izudara zeku a on onako krvav ustaje i kaže:
- JEBEM VAM SVE, NEĆU VAM SAD NI OTVORITI PEKARU.

43.

Takmičili se Amer, Njemac i Bosanac ko ce duže izdržati u borbi sa ninđom. Uđe ti tako Amerikanac u prostoriju gdje se ovaj nalazio i nakon 10 min izvedoše ga slomljenog van. Nakon 5 minuta borbe ista sudbina zadesi i Švabu. Udje Bosanac pa ga nema pola sata, sat, dva sata a iznutra se čuju krikovi i zapomaganje. Izadje Bosanac nakon tri sata vani a na njemu ni ogrebotine; unutra ninđa sav slomljen.
- Jebo te, nismo znali da si takav majstor borilačkih vještina, iskazuju mu ovi priznanje. -Kako si ga tako slomio?
- Ma jednostavno, odgovori Bosanac: on da opali - a ja blok! On s lijeva - a ja blok! On s desna - a ja blok! On da će iz okreta a ja blok! On glavom - a meni ponestalo blokova pa ga ciglom!

44.

Hvali se Mujo Sulji kako se Fata, žena mu, strašno brine za njega:
- Zamisli Haso sinoć me ona vidi kako se ja sav oznojio dok smo se jebavali, pa veli:
- Ajme Mujo što mi te je žao što si se tako oznojio. Šta misliš da te drugi put neko malo zamjeni!!!

45.

Izađe Suljo iz diska u tri ujutro. Noćina, magla, kiša i vidi kako mu je legla guma na autu. Psuje on i zemlju i nebo i zlu kob, vadi alat i rezervno kolo i onako u mraku ide ga zamijeniti.
Odjednom iz mraka izroni faca, zgrabi kamenčinu, opizdi i razbije mu šoferšajbu.
- Šta to radiš, čovječe! do kraja popizdi Suljo.
- Pa dok ti mazneš kolo, ja ću radio.

46.

Radila Fata na baušteli u Njemačkoj, radila 5-6 mjeseci od jutra do mraka i k'o svaka normalna, mlada i zdrava žena zaželi se seksa. Trpila, trpila i kad više nije mogla izdurat upita prijateljice s posla što će i kako će. Pođi u muški kupleraj, znaš, ovdje ti i to ima, uputi je Zejna.
Dođe Fata u mušku javnu kuću i kako slabo zna jezik a prvi joj je put, izvadi ona 100 maraka, stavi na pult a stara madam joj zavjerenički namigne, napiše na cedulju broj sobe 505 i uputi je prema liftu. Ode Fata, sva ustreptala na peti kat, nađe jedva vrata; na njima lijepo piše 505 a ispod, sitnije: prof. dr. DITRICH i štatijaznam još svašta. Zbunjeno se vrati kod madam i kaže kako je vjerojatno po srijedi neki nesporazum.
- O, nije dušo nikakav nesporazum. Što bi ti htjela za 100 maraka, šofera, ha!

47.

Im'o čovjek sina; momak mlad, pametan i lijep k'o slika. Pokušavao ga on negdje zaposliti al' nije išlo. Na kraju se sjeti prijatelja koji je držao radnju s ribarskim priborom. Zamoli on njega da bi li uzeo malog na probni rad, a ovom neprijatno reći al' morade:
- Znaš stari, sve bi bilo u redu al' mali ti malo puno muca, kako ću ga u radnju, s mušterijama, razumiš?!
- Šeehe šeehefffe, sa…, saha, sa-mo mi dajte pri.., pri.., prihhi-liku!
Šta je tu je, uzme on malog pa s njim u skladište iza trgovine. Vrijedan mali ko mrav te ga on ponekad, u mrtvu uru, preko podneva, pusti i u radnju, jer k'o veli, tad ne dolazi puno mušterija. Ipak odluči malog strogo kontrolirati i pomoći mu u nekom nesporazumu, da ne izgubi mušterije. I išlo to.
Jedan dan telefonira on nekom dobavljaču, svađa se, kad čuje iz radnje:
- Khu…khu-kuu-kuu-rac dddvije! Hop-op-op rostit-te na vhhu vul..garnosti, iz- hiz, izleetilo mi.
- Pa, koliko ću onda?, zbunjeno pita mušterija.
- Gosp, ghossp, go-spo-di, go-spo-di-ne, pa zna… zna…te li vi,vi da im, him, ima-mo mahahale ri-ri-ribe, paha sred, sred, srehe, sre-hednje, pa veeelike ri-ri, šta? rihiibe, ribe? Pa ta-ta-tako nam tr...tre…threba-ju i male, pa sre-sre-sehe, šta? Srednje ud..ud..udice i ve-ve-vehe…velike ud ud..ud..udice za-hje-hje… je-be-ne vehehe-vehehelike ribe!. Hop-op-op rostit-te na vulgarrrnosti, ka-ka-kad se uzb…uzbb..uzbudi-m, maha.., malo muhu… mu-mu-ccc- mucam, znate.
- Pa, koliko ću udica?
Gosp, ghossp, go-spo-di, go-spo-di-ne, pa ba,ba,bar po dvi..dvi-sta, dvista ko-ko-kom-ada!.
- Dobro daj po 200!
- Khu…khu-kuu-kuu-rac po-po-po ddvi, dvhi, dvista! Hop-op-op rostit-te na vhhu vul..garnosti, iz- hiz, izleetilo mi. Da-da-daleko je to od,od-od dobr…dobrog. Šta nam jo..još tri…tri…triba za lo-lovit ribe? Tri…tri..triba nam kre-kre-krehe-krena, naj-najlon, razumite, ku-ku-kurčev naha-naaa… hajlon nam triba. Aj…ajme op-op-op rostit-te na vul-vul…vulgarrrnosti,…
- Pa, koliko ću onda?
Bar- bar- bare… barenko po dvi-dvi dvista me…me…metara. I to, to tan…tan…tanke kre…kre…krene za, za,za… što? Za ma..maha…male ri..rib…ribe, pa deb…deblje kre-kre…kehene za sred…sre…sred-nje, srednje ri..ri…rib-ribe i kakve još? Deb…debe…le, debele krene za jeb…jeb…jebe-ne, jebene ogrom…ogrom, ogrom-ne rib-be, ribe. Aj…ajme op-op-op rostit-te na vul-vul…vulgarrrnosti, iz- hiz, izleetilo mi. Ja, jaha, ja ka-ka-kad se uzb…uzbb..uzbud-im, uzbudim maha.., malo muhu… mu-muhuccc- mucam, znate.
-Dobro daj i taj najlon!
- Khu…khu-kuu-kuu-rac do...dob-ro! Hop-op- op-rostit-te na vhhu- vul..vul-garnosti, iz- hiz, izleetilo mi. Da-da-daleko je to od, od-od dobr…dobrog. Šta… šta nam jo-jo-još trba? Nehe-nehehe znate!. Pa, pa zato sa-m, sam ja tu mo… mhoo… moj gos… gospodine, zato sam ja tu! Tri… tri-ba triba nam šta? Štap nam triba, štap za zaba…zaba-cit, zazabacit s kra…kra-ja i to ne bi-bi-bilo kakvi šta-šta-štap. Već ovaj kras… kras-ni, du-dugi i ja-jak-i, s čime? S blink-blink-e-rom, s ku-kur-kučevim blinkerom, moj, moj gosp-gosp-od-ine, ajme aj…ajme op-op-op rostit-te na vul-vul… iz- hiz, izleetilo mi. Ja, jaha, ja ka-ka-kad se uzb…uzbb..uzbud-im, uzbudim maha.., malo mu..mhu…, znate.
- Dobro uzeću i jedan štap s tim kako kažeš blink- blin-ke-rom!!
- Khu…khu-kuu-kuu-rac jed…jedan, dva, dva nam šta…šta-pa, štapa tribaju. I dva, dva blin-kera i to ov-ova dobra. Jed… jed-nim jednim šat…šta štapom lov-lov-loviš dru-dru drugi čeka. He moj, moj moj gosp- gosp-o-dine lovit, lovit ribe ti je nau… nau…ma jehe-be-na, jebena nauka. Sku… skužajte!
-Pa dobro dajte mi ta dva kompleta!!
- Khu…khu-kuu-kuu-rac do...dob-ro! Da-da-daleko je to od,od, od dobr…dobrog. Šta… šta nam jo-jo-još trba? Nehe-nehehe znate!. Pa, nahaharavno da ne, ne, ne zna, neznate, zato sa-m, sam ja tu mo… mhoo… moj gos… gospodine, zato sam ja tu! Tri… tri-ba triba nam šta? Šta nam još triba? Špu… špur… špur-til, špurtil nam tri-ba, pos-ra-, pos-ra-ni špurtil! Op-op-op rostit-te,!!!
- U redu dajte mi i špurtil!!
- Khu…kuu-kuu-rac u re-du, kuracuredu! Hop-op- op-rostit-te. Nije u re…re-du!! Da-da-daleko je to od,od-od u redu!. Šta… šta nam jo-jo-još trba? Nehe-nehehe, vi… vi-dim vam pooč…pooč… po očima vam vihi…hi-dim, vidim da nehe…ne-zna-te,znate!. Pa, za… zakoji sam kur…kur… ku-rac ja tu mo… mhoo… moj gos… gospodine, sku… sku-žaj-te! Tri… tri-ba triba nam šta? Šta nam triba, kaić! Ka-aa-aić!!, kaić nam triba!!! I to ne bi-bi-bilo kakvi. Već ovaj kras… kras-ni, du-dugi nepo… nepo… nepoto-pi-vi i to s ovo…ovom pen…pen kur-če-vom pen-tom, pentom moj, moj gosp- gosp-od-.ine, ajme aj…ajme op-op-op rostit-te na vul-vul…vulgarrr… vulgarrr… vulgarrr… a jebiga. Ja, jaha, ja ka-ka-kad se uzb…uzbb… malo mu..mhu…, znate.
- Dobro, prijatelju, nemoj se uzbuđivat'.
- Khu…kuu-kuu-rac dob-doro, kuracuredu! Hop-op- op-rostit-te. Nije u re…re-du!! Da-da-daleko je to od,od-od u redu!.Kako, kako se ne-neću uzbuđ… uzbuđ… to. Kako se ne-ću! Pa ja, ja, ja ho… ho, hoću da, da ste vi, vi me…mehe… ni za… zad-ov… zadovoljni. Je-beno za-do… zado…zadovolj…ni gosp-od-ine, ajme aj…ajme op-op-op rostit-te na vul-vul…vulgarrr… vulgarrr… vulgarrr… a jebiga. Ja, jaha, ja ka-ka-kad se uzb…uzbb… malo mu.. mhu…, znate!!!
- Dobro, prijatelju, uzimam i taj kaić s pentom.
- Khu…kuu-kuu-rac u re-du, kuracuredu! Hop-op- op-rostit-te. Nije u re…re-du!! Da-da-daleko je to od,od-od u re-du!. Šta… šta nam jo-jo-još triba? Nehe-nehehe, vi… vi-dim vam pooč…pooč… po očima vam vihi…hi-dim, vidim da nehe…ne-zna-te, zna-te!. Pa, za… za koji sam kur…kur… ku-rac ja tu sku-žaj-te! Tri… tri-ba triba nam šta? Re…rez…rezer… rezer…rezerv…
- Rezervoar!!!
- Ma khu…kuu-kuu-rac re-zer, rezervo-ar! Hop-op- op-rostit-te! I to i on, on nam tri-ba, al' nam tri-ba šta? Rezer… rezerv… rezerv-na, rezervna nam penta triba. Ako se ne d'o bog, bog ova, ova gla… glavna po…pok… pok-va-ri.
- Dobro, uzimam i nju i rezervoar.
- Khu… kuracuredu! Hop-op… skužajte. Nije u re…re-du!! Da-da-daleko je to od, od-od u re-du!. Šta… šta nam još, štanamjoš triba? Nehe-nehehe, ne-zna-te!
-Ne znam, što mi još triba?
- Sid… sidro, kon… kon… konop, traj… traj… je-beni trajler vam tri… tri… tri-ba moj go… ghosp… gosp-odine, jebenitrajler! Sku-žaj-te! Pa ten… tenda Pa fe…fer… feral vam triba i još, još sto… sto pizd… pizd… pizd-arija vam tr…triba moj gosp…gosp… odine! Stoiljadapizdarija!!!  Hop-op-op rostit-te na vhhulgarrrnosti, ka-ka-kad se uzb…uzbb..uzbudi-m, zna… znate ja maha.., malo muhu… mu-muc- mucam.
Prika, sve to, i svih 100.000 pizdarija, sve kupujem!!!
- Ma khu…kuu-kuu-rac kup… kupu-jem, ajme sku… skužajte, a kako pla… pla…kako plaćate?
- Može li u kešu?
- Damož… da može!
I kupi mušterija skoro cijeli dućan i zadovoljna ode a gazda zaključa dućan, pozove malog u skladište, nalije im piće i kaže:
Pa sinko meni je tebe samo nebo poslalo!
- Š…š… što še…še-fe, štošefe, je… jesam li neš… neš-to zaje… zajeb'o?
Da zajebo! Ma super si, ušla mušterija kupiti dvi udice a ti mu prod'o cijeli dućan!
- Ma khu…kuu-kuu-rac je on doš… doša kup… kupit ud… ud.. udice! Še-fe op-hop-op… rosti-te na vhhuul-garrrnosti, ka-ka-kad se uzb…uzbb..uzbudi-m, zna… znate ja maha.., malo muhu… mu-mu-ccc- mucam.
Već šta je doša kupit?
- Ma samo je pro-vi… pro-vi-rija i pita: Ima te li olv… holv… hol… olvejs uloš…u-loš-ke? A ja, jas sam re.. reka u.. uu… uđi prijatelju. Sigurno ti že…žena ima men… mengu! On, on je reka da im… da ima, a ja sam reka: Pa… pa… pa kad ti že.. že-na, žena ima mengu ko…ji koji ćeš ku… kur… kurac doma haj u ri… haj u ribe!!

48.

Mare Šoltanka služila kod Purgeriše u Zagrebu. Jedan dan joj kaže gazdarica:
- Marica, znate kaj? Danas bumo prali veliki veš. Lepo si uzmite tu kofu u jednu ruku, pa korpu s drvima u drugu a na glavu si stavite korpu s prljavim vešom i pravac gore u veš-kujnu.
- Gospoja, a kako bi bilo da turim i metlu u pizdu pa da pometem i skale usput? 

49.

Pita Mujo Sulju:
- Je li istina da si otvorio javnu kuću?
Suljo:
- Jašta, istina je i ide mi super.
Mujo:
- A koliko imaš djelatnica?
Suljo:
- Tek sam počeo, znaš dok se malo uhoda posao zasad radim sam! 

50.

Sjede Suljo i Mujo ispred kafane, kahvendišu i eglendišu. Priđe im sitni gradski žicar i moli :
- Dajte mi bar jenu marku, tri dana nisam ništa jeo.
Kaže mu Suljo:
- Stari, moraš jest', bar na silu!

Vicevi 4ViceviVicevi 6

gore